نتايج آرا فرم نظرسنجي

از خدمات ارائه شده در قطارهاي مسافربري مسير با زمان تقريبي با بيش از 12 ساعت به چه ميزان رضايت داريد؟


عالی
14.5%(95)


خوب
7.63%(50)


متوسط
17.4%(114)


ضعیف
60.46%(396)


تعداد کل آرا نظرسنجی 655