PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
 
منوي اصلي
 
 
موضوعات ويژه
 

مقررات حمل بار ، توشه و خودرو

حمل بار و توشه

·          بار همراه

 

الف) وسائلي كه مسافر مي‌تواند در قطار به همراه داشته باشدشامل كيف دستي و بسته‌ و جامه‌دان‌هاي كوچك محتوي لوازم شخصي، صندلي چرخ دار بيمار، كالسكه بچه، قفس كوچك پرندگان ريز جثه حداكثر در ابعاد 40 سانتي متر

ب) وسائلي كه مسافر نبايد به همراه داشته باشد : اسلحه ، مهمات، مواد منفجره و اشياي قاچاق -مواد سمي ، اسيدي و بيماري زا و بدبو - مواد آتش زا و سوختي ، پيك نيك و …مواد و وسائل راديو اكتيو ، حيوانات اهلي و وحشي، بارهاي حجيم مانند بسته‌هاي بزرگ و كارتن ... وسائل همراه مسافر بايد متناسب با فضاي در اختيار وي در كوپه باشد به نحوي كه مزاحمتي براي ساير مسافران ايجاد نكند و يا موجب خسارت به قطار نشود.. از اين رو نبايد از ابعاد 75 سانتي متر و وزن 30 كيلو گرم تجاوز كند. مسافر مي‌تواند همراه بار مجاز يك بسته‌ي كوچك خوراكي يا ميوه و سبزي همراه داشته باشد.

مسؤوليت حفظ و نگه‌داري وسائل همراه مسافر به عهده وي مي‌باشد و اين شركت مسئوليتي در قبال اموال گمشده مسافر ندارد. مهماندار و مأمور نيروي انتظامي پس از پياده شدن مسافران در ايستگاه مقصد، سالن‌ها را مورد بازبيني قرار داده و اقلام جامانده از مسافران را در صورت يافتن طي صورت جلسه‌اي ثبت و وسائل را به مدت يك ماه در نيروي انتظامي محل براي عودت به صاحب اشياء نگه داري مي كنند. اشياي فاسد شدني شامل اين زمان نمي‌شوند.

ج) بار غيرهمراه (توشه): بار غيرهمراه عبارت است از وسائلي كه مسافر نبايد در كوپه همراه داشته باشد و بايد حمل آن توسط واگن حمل بار انجام شود از قبيل: جامه دان، صندوق ميوه، محموله تجاري و محمولاتي كه ابعاد آنها بيش از 75 سانتي‌متر باشد. اين قبيل محمولات بايد به باجه‌ي توشه(باجه باگاژ) ايستگاه تحويل داده شود.

مسافران مي‌توانند بار مازاد خود را تا 45دقيقه قبل از حركت قطار به باجه توشه در ايستگاه تحويل دهند .

چنانچه بار همراه شما زياد مي‌باشد براي رسيدن به موقع به قطار ، وقت كافي را براي تحويل و صدور بارنامه در نظر بگيريد. مأموران قطار در صورت مشاهده بار بيش از حد مجاز همراه مسافر، براساس مقررات عمل خواهند كرد. همچنين به ازاي هر يكصد كيلومتر و يا كسر آن مبلغ 2000 ريال بابت هر بسته بار از مسافر در قبال صدور قبض دريافت خواهد شد.

از قرار دادن وسائل و اشياي گران‌بها در بسته‌هايي كه به باجه‌ي توشه تحويل مي‌شود، خودداري كنيد. در صورت مفقود شدن آنها، مسئوليتي به عهده تحويل گيرنده‌ي بار نمي‌باشد. وزن هر بسته كه به باجه‌ي توشه سپرده مي‌شود نبايد داراي ابعادي بيش از 2 متر و يا وزني بيش از 200 كيلوگرم بوده و حمل، بارگيري و تخليه‌ي آن بدون جرثقيل امكان‌پذير باشد.

كليه بسته هايي كه به عنوان توشه به باجه ي توشه سپرده مي شود بايد بطور كامل بسته بندي شده و لفاف آنها مقاوت كافي براي محافظت از محموله را داشته باشد .

گيرنده توشه يا خرده بار قبل از خارج كردن توشه از انبار و يا قبل از قبول بار به تعداد و مشخصات هربسته رسيدگي و چنانچه اعتراض دارد در موقع تحويل گرفتن اطلاع دهد تا صورت مجلس كم و كسر و يا نواقص تنظيم شود ،هرگونه اعتراض كه بعد از بردن توشه از انبار و ترك محل به عمل آيد پذيرفته نمي شود.

در صورت فقدان تمام يا قسمتي از توشه و خرده بار ارائه شده به حمل شركت موظف است :

الف) چنانچه تمام محموله مفقود شده است با توجه به ارزش اعلام شده كالا از طرف فرستنده و درج شده در بار نامه غرامت مربوطه بعلاوه كرايه حمل آن عينا به صاحب كالا مسترد دارد.

ب) چنانچه قسمتي از محموله مفقود شده باشد با توجه به ارزش اعلام شده با بررسي و تحقيقات لازم از روي قرائن ارزش آن تعيين و ارزش كارشناسي شده را بعلاوه بخشي از كرايه به نسبت كرايه محموله مفقود شده به صاحب كالا مسترد دارد.

چنانچه تا شش ماه پس از صدور بارنامه دستيابي به گيرنده يا فرستنده ميسر نگردد. شركت حق خواهد داشت برابر تشريفات قانوني محموله را حراج وحقوق خود را از حاصل فروش دريافت نمايد . مهلت انجام حراج براي محصولات فاسد شدني حداكثر (48) ساعت پس از ورود به انبار خواهد شد.

حمل بار از درب تا درب : شهروندان تهراني مي‌توانند با تلفن‌هاي 2-55663350 و 55122461 تماس گرفته و محمولات خود را به صورت درب تا درب از محل ارسال به آدرس گيرنده در مقصد با توجه به نكات زير ارسال كنند:

مايعات و محمولاتي كه ظروف آنها استحكام لازم را نداشته و فاقد لفاف كافي باشند براي حمل پذيرفته نمي شوند. همچنين مواد محترقه ، منفجره، قابل اشتعال و سوزاننده براي حمل پذيرفته نخواهد شد.

از قراردادن پول نقد و مسكوكات ، جواهرات و اشياي قيمتي در بسته‌هاي تحويلي خودداري شود. در صورت قراردادن چنين اشيايي و مفقود شدن احتمالي آنها، هيچ گونه ادعايي از گيرندگان بار پذيرفته نخواهد شد.

توشه و محمولاتي كه براي حمل پذيرفته مي‌شوند در مقابل آتش سوزي و حوادث، بيمه مي‌باشند. از اين رو هنگام صدور بارنامه و تحويل بار، ارزش واقعي محمولات اظهار شود.بار شما در صورت عدم وجود واگن توشه در روز حركت، با قطارهاي روز بعد به مقصد ارسال خواهد شد.

• در صورت نبود گيرنده جهت دريافت توشه خود در منزل و يا به هر دليلي محموله ارائه شده توسط ماموران توشه مجددا" به انبار توشه عودت داده شود براي مراجعات بعدي گيرنده ملزم به پرداخت حمل شهري دفعات بعدي محموله خواهد بود . باجه توشه ايستگاه تهران از ساعت 7 صبح تا 22 (نيم ساعت قبل از حركت آخرين قطار) آماده قبول توشه و محمولات شما مي‌باشد.

 

.حمل بار و توشه در قطار بين الملل

 

توشه شامل توشه همراه و توشه بارنامه اي مي باشد .

الف – توشه همراه : مسافر فقط اشياء شخصي خود را كه در طول سفر به آن نياز دارد با خود به داخل قطار برده و ساير لوازم و اشياء را بايد در ايستگاه مبداء به قسمت توشه تحويل دهد .

ب – توشه بارنامه اي : بارهايي براي حمل در واگن توشه پذيرفته مي شوند كه مربوط به مسافرت بوده و داراي بسته بندي مناسب مانند چمدان ، ساك مسافرتي ونظاير آن باشد ، بليت معتبر تا مقصد توشه ارائه شود .

- هر مسافر بزرگسال داراي بليت حق دارد حداكثر 30 كيلوگرم توشه بدون پرداخت كرايه به باجه مربوطه تحويل داده تا با .واگن توشه حمل شود . اين معافيت براي كودكان داراي بليت نيم بها ، 20 كيلوگرم مي باشد .

- در صورتي كه توشه مسافر بيش از حد تعيين شده باشد ، بايد كرايه حمل توشه مازاد خود را پرداخت كند .

- حداكثر بار مجاز براي هر مسافر 150 كيلو گرم است كه 30 كيلوگرم براي بليت تمام بهاء و 20 كيلوگرم براي بليت نيم بهاء رايگان مي باشد . هر مسافر مي تواند حداكثر 5 بسته بار تحويل توشه نمايد .

 

ياد آوري :

مسافر بايد كالاي همراه خود را به گمرك اظهار داشته و آن را در ديد بازرسان قرار دهد . در غير اين صورت كالاي مكشوفه ، مشمول مقررات قاچاق بوده و غلاوه بر ضبط كالا ،‌مسافر مكلف به پرداخت جريمه مقرر خواهد شد .

- واگن حمل توشه 60 دقيقه قبل از حركت قطار پلمپ شده و هيچگونه باري براي حمل پذيزفته نخواهد شد .

- كرايه حمل بار در ايستگاه مبداء بطور نقد و بر اساس تعرفه بين المللي و جدول مربوطه دريافت مي شود .

- در صورت انصراف مسافر از حمل توشه در ايستگاه مبداء ، كل مبلغ دريافتي پس از كسر 30/1 يورو براي هر قبض مسترد مي شود .

- مسافر بايد روي هر بسته و در جاي مشخص كه قابل رويت باشد و تحت هيچ شرايطي تغيير پيدا نكند به صورت واضح مطالب زير را قيد كند :

الف ) نام و آدرس مسافر ب ) ايستگاه و كشور مقصد

- بسته هايي كه داراي مشخصات بد و ناخوانا باشد و يا مخدوش باشند مرجوع مي شوند . راه آهن مي تواند از حمل بسته هايي كه داراي مشخصات معيني نيستند امتناع كند .

اشياي ممنوع از حمل در واگن توشه :

كالاهاي جاگير و سنگين ( بالاي 50 كيلوگرم ) ، اشيائي كه حمل آنها در انحصار پست باشد ، كالاهاي تجاري مواد و اشياي محترقه و راديو اكتيو ، مواد بدبو و بيماري زا ، حيوانات زنده ( اهلي و وحشي) ، اجناس عتيقه و اورا بهادار ، اشياي هنري و توشه هاي بدون مسافر .

ايستگاه هايي كه به مقصد آنها توشه مسافر پذيرفته مي شود :

در ايران : ايستگاه هاي تهران ، زنجان ، تبريز

در سوريه : ايستگاه هاي حلب و دمشق

در تركيه : ايستگاه هاي وان ، كايسري ، آنكارا ، اسكي شهير و استانبول .

- فهرست ايستگاههايي كه داراي انبار توشه مي باشد

رديف

نام شهر

رديف

نام شهر

رديف

 

1

*تهران

15

كرمان

29

بهشهر

2

ورامين

16

احمدآباد

30

بندرتركمن

3

گرمسار

17

سيرجان

31

گرگان

4

سمنان

18

*بندرعباس

32

كرج

5

دامغان

19

قم

33

قزوين

6

شاهرود

20

اراك

34

زنجان

7

نيشابور

21

ازنا

35

ميانه

8

*مشهد

22

دورود

36

مراغه

9

كاشان

23

انديمشك

37

عجب شير

10

اصفهان

24

اهواز

38

تبريز

11

يزد

25

خرمشهر

39

 آزادور

12

بافق

26

ساري

40

 نقاب

13

زرند

27

قائم شهر

41

جاجرم

14

سپيددشت

28

 

 

 

* ايستگاه داراي باجه باگاژ (تحويل بار) در داخل سالن اصلي است كه براي دريافت بار مسافرين محترم آماده ارائه خدمات مي باشند در ساير ايستگاه‌ها جهت تحويل بار مي بايست به محل انبار توشه مراجعه شود.

- در انبارهاي توشه خدماتي نظير بسته بندي بار و نيز قبول تحويل آن در مقصد به آدرس اعلامي توسط مسافرين محترم ارائه مي گردد.

- براي بار غير همراه از لحاظ وزن كلي محدوديتي وجود ندارد و مسافرين محترم مي توانند هر ميزان بار كه همراه دارند تحويل انبار توشه دهند.(همانطور كه در مقررات مندرج در پشت برگه بليت آمده است حداقل 20 كيلوگرم براي بار مسافرين در نظر گرفته مي شود)

- در صورت وارد آمدن صدمه به بار مراتب با حضور مسافر، نماينده بيمه و نماينده انبار توشه صورتجلسه مي شود و شركت بيمه گذار متعهد است پس از انجام مراحل قانوني نسبت به بازپرداخت خسارت مسافرين اقدام نمايد. به همين منظور درج ارزش واقعي بار در هنگام تحويل آن به انبار توشه توسط مسافر الزامي است.

هزينه حمل بار باتوجه به مسافت و نيز مقاصد مختلف براساس تعرفه هاي قانوني محاسبه و اخذ مي گردد.

 

 حمل خودرو با قطار

 

     شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران در راستاي ايجاد جذابيت بيشتر در حمل و نقل ريلي مسافري اقدام به خريد و افزودن واگن‌هاي خودروبر دوطبقه با قابليت اتصال به قطارهاي مسافري كرده تا امكان انتقال و استفاده خودرو براي مسافراني كه به خود‌رو خود در مقصد نياز دارند، فراهم شود. اين واگنها در كليه محورهاي راه آهن ( به غير از محور شمال ) قابل سير و بهره برداري است و با ظرفيت 10 الي 12 خودرو ( با توجه به ابعاد خودرو ) در حال حاضر در مسير تهران به مشهد، بندرعباس، كرمان، اهواز، تبريز همچنين اصفهان به بندرعباس و مشهد- بندرعباس و بالعكس راه‌اندازي شده است. مسافران محترم مي توانند بليت اين واگن‌ها را با روشي مشابه پيش فروش بليت قطارهاي مسافري از طريق شبكه رايانه‌اي فروش بليت تهيه نمايند.

    بهاي بليت حمل خودرو با واگن ويژه يكسره از تهران به مشهد، كرمان، اهواز، تبريز و همچنين اصفهان به بندرعباس يا بالعكس 450هزار ريال و ازتهران به بندرعباس يا بالعكس 800 هزار ريال و مشهد به بندرعباس نيز  800 هزار ريال مي‌باشد. فراموش نكنيد خودرو بايد حداقل سه ساعت قبل از حركت قطار براي حمل به انبار توشه‌ي ايستگاه مبدأ تحويل شود. (بهاي بليت برگشت معادل بهاي بليت رفت مي‌باشد)

- فهرست سکوهاي خودروي سراسري راه آهن  

                                                                                                          

رديف

نام شهر

رديف

نام شهر

1

اهواز

6

بندرعباس

2

انديمشک

7

اصفهان

3

تبريز

8

شيراز

4

کرمان

9

زاهدان

5

يزد

10

مشهد

 

 

 

 

 

 

 

 

استرداد بليت حمل خودرو

1. استرداد 90 درصد بهاي بليت تا ساعت 12روز قبل از حركت

2. استرداد 70 درصد بهاي بليت از ساعت 12روزقبل از حركت تا 3 ساعت مانده به حركت

 3.استرداد 50 درصد بهاي بليت از 3ساعت مانده به حركت تا زمان حركت بليت پس از بارگيري خودرو و يا حركت قطار استرداد نمي‌شود. توجه: خودرو بايد 3 ساعت قبل از حركت قطار تحويل داده شود.

 "درصورت مفقود شدن بليت حمل خودرو طبق مقررات بليت المثني صادر مي‌شود."

 

· يادآوري‌هاي مهم حمل خودرو

 

1- پذيرش خودرو براي اعزام از مبدأ حركت از 8 صبح تا حداكثر 3 ساعت مانده به حركت قطار مي باشد.

2- هنگام تهيه‌ي بليت براي مسيرهاي بلند(مانند مشهد- اهواز) پيش بيني زماني لازم براي تأخيرهاي احتمالي، تخليه‌ي واگن و بارگيري مجدد آن در ايستگاه واسط (تهران) و رعايت بند 1 صورت گيرد.

3- خودرو هنگام تحويل به انبار  بايد داراي موجودي بنزين مطابق با حداكثر يك چهارم ظرفيت باك خودرو باشد.

4- براي رعايت ايمني خودروها، سر باتري در مبدأ جدا و در مقصد مجدداً نصب مي‌شود.

5- امكان حمل خودرو با ارتفاع بيش از 158 سانتي متر وجود ندارد. همچنين اين محدوديت شامل خودروهايي مانند پاترول، پاجيرو، جيپ و ... مي‌باشد.

6- وجود هر گونه وسائل و بار اضافي در داخل خودرو به مثابه بار توشه تلقي و برابر مقررات اقدام خواهد شد.  

7- براي رفع مشكلات در مقصد، قبل از بارگيري كليه‌ي نواقص يا آسيب ديدگي قبلي خودرو و كسري لوازم به مسؤولان اعزام اظهار شود.

8- به محض اطلاع از ورود خودرو به مقصد نسبت به ترخيص و تحويل خودرو با در دست داشتن مدارك مثبته (كارت ماشين ، كارت شناسايي معتبر) اقدام در غير اين صورت بعد از 24 ساعت اوليه تا 6 روز ،روزانه 15000ريال و از روز هفتم به بعد روزانه 30000ريال بابت حق توقف و هزينه انبارداري محاسبه و دريافت خواهد شد.

9- براي تحويل خودرو كارت شناسايي يا شناسنامه خودرو معتبر و منطبق با مندرجات در بليت ضرورت دارد وخودرو به كسي تحويل خواهد شد كه بليت حمل خودرو به نام او صادر شده است. و از تحويل خودرو به افراد غير و بدون مدارك مثبته خودداري خواهد شد .

10- در صورت تأخير در تحويل خودرو در مقصد تا 24 ساعت تاخير در تحويل خودرو 50درصد كرايه برگشت داده مي‌شود و در صورت عدم تحويل خودرو در مقصد 100درصد كرايه برگشت داده مي‌شود.

11- براي دريافت خسارت تاخير متقاضيان محترم مي‌توانند با به همراه داشتن اصل لاشه بليت و كارت شناسايي معتبر با مراجعه به آژانس‌هاي سراسر كشور نسبت به دريافت خسارت اقدام كنند.

12- درصورت مفقود شدن بليت حمل خودرو طبق مقررات بليت المثني صادر مي‌شود.

13- اطلاعات مورد نياز حمل خودرو با قطار اعم از: تاريخ و ساعت حركت ، شماره قطار ، زمان و شرايط تحويل خودرو و... جهت اطلاع آنها برروي برگه بليت حمل خودرو درج مي‌شود.


نظراتارسال به دوستاننسخه قابل چاپ