مبدا مقصد مسافتنوع قطارقیمت بلیت مالکشماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبداساعت ورود به مقصد
مبدامقصدمسافتنوع قطارقيمت بليتشركتشماره قطار از مبداروز حركتساعت حرکت از مبداساعت ورود به مقصد
تهرانمشهد926پرديس (تندرو)804000رجا372همه روزه05:5513:20
تهرانمشهد926پرديس (تندرو)804000رجا374همه روزه06:1013:40
تهرانمشهد926پرديس (تندرو)804000رجا376همه روزه13:1021:00
تهرانسمنان228اتوبوسی صبا85000رجا952همه روزه15:3018:10
تهرانمشهد926صبا اتوبوسی473000رجا318همه روزه08:5020:25
تهرانمشهد926سالني ويژه صبا584000رجا318همه روزه08:5020:25
تهرانمشهد926پرستو881500بن ريل316همه روزه07:0016:35
سمنانمشهد698اتوبوسی نگین465500ریل ترابر سبا324همه روزه05:4513:10
شاهرودمشهد 497شش تخته لوکس مهتاب340500مهتاب سیر جم326همه روزه14:0019:35
تهرانخواف870درجه یک6 تخته میلاد559000رجا356يكروز در ميان13:2502:10
تهرانطبس1323چهار تخته خلیج فارس881500رجا358يكروز در ميان13:2504:15
تهرانطبس1323درجه یک6 تخته میلاد675000رجا358يكروز در ميان13:2504:15
تهرانمشهد926لوکس 4 تخته توس759000رجا334همه روزه16:2502:05
تهرانمشهد926لوكس 4 تخته اكسپرس789000رجا334همه روزه16:2502:05
تهرانمشهد926درجه يك شش تخته كوثر595000ريل سير كوثر382همه روزه17:0003:40
تهرانمشهد926پرستو881500بن ريل332همه روزه18:3504:10
تهرانمشهد926صبا اتوبوسی دو طبقه440000رجا380همه روزه14:1000:05
تهرانمشهد926سالنی ویژه صبا584000رجا380همه روزه14:1000:05
تهرانمشهد926شش تخته لوکس مهتاب624000مهتاب سیر جم350همه روزه14:500:40
تهرانمشهد926شش تخته کویر574000جوپار330همه روزه16:0001:40
تهرانمشهد926سیمرغ789000رجا336همه روزه19:1504:55
تهرانمشهد 926سروش881500بن ريل346همه روزه21:5007:25
تهرانمشهد 926پنج ستاره ویژه فدک2054000ریل پرداز نوآفرین346همه روزه21:5007:25
تهرانمشهد926پنج ستاره بیزنس فدک1454000ریل پرداز نوآفرین346همه روزه21:5007:25
تهرانمشهد926پنج ستاره اکونومی فدک1355000ریل پرداز نوآفرین346همه روزه21:5007:25
تهرانمشهد926غزال بنیاد1036000بن ریل340همه روزه21:3007:05
تهرانمشهد926غزال بنیاد(vip)1224500بن ریل340همه روزه21:3007:05
تهرانمشهد926لوکس 4 نفري غدير944000ريل ترابر سبا348همه روزه19:5005:50
تهرانمشهد926زندگي با شام ويژه1650000رجا320همه روزه20:3006:30
تهرانمشهد926زندگي با شام1452000رجا320همه روزه20:3006:30
تهرانمشهد926نور919000نورالرضا366همه روزه20:2006:25
تهرانمشهد926چهار تخته سبز901000رجا338همه روزه22:5008:35
تهرانمشهد926چهار تخته سبز ويژه1150000رجا338همه روزه22:5008:35
تهرانمشهد926پنج ستاره ويژه فدك2054000ريل پرداز نوآفرين322هه روزه20:5006:50
تهرانمشهد926پنج ستاره بيزنس فدك1454000ريل پرداز نوآفرين322همه روزه20:5006:50
تهرانمشهد926پنج ستاره اكونومي فدك1355000ريل پرداز نوآفرين322همه روزه20:5006:50
تهرانمشهد926پرستو1034000بن ريل332همه روزه18:3504:10
آزادورمشهد333اتوبوسي صبا151000رجا970همه روزه04:0008:20
طبسمشهد586لوكس 4 نفري سفير286500بن ريل974يكروز در ميان20:1002:55
طبسمشهد586كوپه اي مبله سفير221500بن ريل974يكروز در ميان20:1002:55
طبسمشهد586اتوبوسي درجه يك سفير178000بن ريل974يكروز در ميان20:1002:55
اصفهانمشهد1484نور1060000نورالرضا580همه روزه14:1008:00
اصفهانمشهد1484چهار تخته غزال رجا960000رجا580همه روزه14:1008:00
اصفهانمشهد1484لوكس4 نفري غدير1205000ريل ترابر سبا584همه روزه15:4009:15
شيرازمشهد2000چهار تخته پلور سبز1060000رجا586يكروز در ميان15:1015:45
تبريزمشهد1662لوكس 4 تخته توس 1177000رجا480همه روزه13:1012:35
تبريزمشهد1662لوكس 4 تخته اكسپرس1248500رجا480همه روزه13:1012:35
تبريزمشهد1662چهار تخته خليج فارس930000رجا488همه روزه22:0020:45
تبريزمشهد16626تخته ميلاد790000رجا488همه روزه22:0020:45
اهوازمشهد1742شش تخته لوكس مهتاب930000مهتاب سير جم180همه روزه17:0018:20
اهوازمشهد1742شش تخته پارسي1060000رجا188يكروز در ميان14:1516:10
اهوازمشهد1742چهار تخته پلور سبز1360000رجا188يكروز در ميان14:1516:10
زنجانمشهد12414تخته اكسپرس819000رجا482همه روزه20:0010:45
زنجانمشهد1241غزال1355000رجا494همه روزه18:0009:00
قزوينمشهد1070درجه يك6 تخته تبديلي699500رجا484همه روزه20:0008:50
قزوينمشهد1070درجه يك 4 تخته خليج فارس980000رجا484همه روزه20:0008:50
كرجمشهد967شش تخته پارسي595000رجا486همه روزه14:0000:55
كرجمشهد967چهار تخته پلور سبز795000رجا486همه روزه14:0000:55
كاشانمشهد1213چهار تخته پلور سبز849000رجا582يكروز در ميان15:5504:40
قممشهد1106لوكس شش تخته پارسي674000رجا184همه روزه12:2001:15
قممشهد1106شش نفره655000بن ريل184همه روزه12:2001:15
قممشهد1106سروش940000بن ريل184همه روزه12:2001:15
قممشهد1106شش نفره777500بن ريل186همه روزه22:5511:20
قممشهد1106سروش940000بن ريل186همه روزه22:5511:20
قممشهد1106پنج ستاره ويژه فدك2337000ريل پرداز نوآفرين190همه روزه15:3503:50
قممشهد1106پنج ستاره بيزنس فدك170050ريل پرداز نوآفرين190همه روزه15:3503:50
قممشهد1106پنج ستاره اكونومي فدك159800ريل پرداز نوآفرين190همه روزه15:3503:50
ملاير-اراكمشهد1353سروش1157500بن ريل182همه روزه10:0003:10
ملاير-اراكمشهد1353چهار تخته پلور سبز1256500رجا182همه روزه10:0003:10
يزدمشهد1679غزال ريل سير869000ريل سير كوثر680یکروز در میان15:1505:35
كرمانمشهد2031غزال بنياد944000بن ريل780همه روزه12:1504:25
كرمانمشهد2031لوكس شش نفري614000جوپار780همه روزه12:1504:25
بندرعباسمشهد2409غزال ريل سير1097500ريل سير كوثر880همه روزه15:4511:55
بندرعباسمشهد24094تخته عادی999500ريل سير كوثر880همه روزه15:4511:55
ساريمشهد 1052شش تخته پارسي640000رجا280یکروز در میان19:2010:20
ساريمشهد 1052چهار تخته پلور سبز830000رجا280یکروز در میان19:2010:20
تهراناهواز816معمولي صندلي275000رجا118همه روزه11:5003:45
تهراناهواز816دو اتوبوسي220000رجا118همه روزه11:5003:45
تهراناهواز816لوکس 4تخته نگین682500ریل ترابر سبا132همه روزه16:2507:15
تهرانخرمشهر937شش تخته لوکس مهتاب624000مهتاب سیرجم130همه روزه14:5008:15
تهرانانديمشك675شش تخته لوكس مهتاب465500مهتاب سير جم150یکروز در میان19:5008:55
تهرانتبريز736چهار تخته خليج فارس452500رجا432همه روزه16:0004:50
تهرانتبريز736شش نفره372500رعد430همه روزه19:3008:10
تهرانتبريز736درجه يك سهند516000رعد430همه روزه19:3008:10
تهرانمراغه607درجه يك شش تخته296500رعد420همه روزه22:5009:45
تهرانمراغه607چهار تخته خليج فارس415000رجا422همه روزه21:4508:40
تهرانمراغه607شش تخته زاگرس245000رجا422همه روزه21:4508:40
تهرانزنجان315معمولی صندلی128000رجا460همه روزه14:0018:25
تهرانزنجان315هستيا سالني 200000هستيا462همه روزه06:5011:15
تهرانميانه439اتوبوسي نگين231000ريل ترابر سبا450همه روزه05:5011:45
تهرانميانه439اتوبوسي نگين231000ريل ترابر سبا452همه روزه15:1021:25
تهرانميانه439معمولي صندلي195000رجا454همه روزه08:4015:00
تهراناصفهان1074چهار تخته خليج فارس385500رجا520یکروز در میان22:3006:00
تهرانشيراز1074چهار تخته پلور سبز779000رجا524همه روزه15:5506:55
تهرانشيراز1074نور889000نورالرضا524همه روزه15:5506:55
تهرانشيراز1074پنج ستاره ويژه فدك2054000ريل پرداز نوآفرين526یکروز در میان19:2009:10
تهرانشيراز1074پنج ستاره بيزنس فدك1454000ريل پرداز نوآفرين526یکروز در میان19:2009:10
تهرانشيراز1074پنج ستاره اكونومي فدك1355000ريل پرداز نوآفرين526یکروز در میان19:2009:10
تهرانيزد753پرديس تندرو391500رجا626همه روزه06:2012:10
تهرانيزد753پرديس تندرو391500رجا624همه روزه17:2023:25
تهرانیزد753لوکس 4نفری غدیر696500ریل ترابر سبا624همه روزه21:3505:20
تهرانيزد753شش تخته مهتاب381500مهتاب سير جم620همه روزه21:3505:20
تهرانكرمان1105لوكس شش نفري692000جوپار720همه روزه20:1510:05
تهرانكرمان 1105غزال بنياد1086500بن ريل722یکروز در میان18:4508:05
تهرانزاهدان1658لوكس شش نفري803000جوپار724همه روزه11:3009:30
تهرانزاهدان1483چهار تخته البرز1022000رجا724همه روزه11:3009:30
تهرانزاهدان1483لوکس 6 نفری730000رجا724همه روزه11:3009:30
تهرانبندرعباس1483لوكس شش نفري674000جوپار820همه روزه15:1509:45
تهرانبندرعباس1483غزال بنياد1038500بن ريل822همه روزه13:2507:10
تهرانبندرعباس1483غزال بنيادvip1177500بن ريل822همه روزه13:2507:10
تهرانبندرعباس1483غزال رجا1001000رجا822همه روزه13:2507:10
تهرانبندرعباس1483چهار تخته البرز925000رجا824یکروز در میان18:4512:15
اصفهانبندرعباس935چهار تخته البرز733500رجا532یکروز در میان12:5503:45
تهرانساري 354معمولي صندلي131000رجا218همه روزه07:3514:45
تهرانساري 354درجه 2 اتوبوسي104500رجا218همه روزه07:6514:45
تهرانگرگان497لوكس شش تخته پارسي296500رجا220همه روزه22:0008:10
تهرانگرگان497لوكس 4 نفري البرز401500رجا222یکروز در میان18:5004:35
تهرانگرگان497لوكس شش تخته پارسي3520500رجا222یکروز در میان18:5004:35
تهرانفيروزكوه203درجه 2 اتوبوسي3500رجا202همه روزه04:4508:45
مشهدتهران926پرديس (تندرو)880000رجا373همه روزه05:4513:15
مشهدتهران926پرديس (تندرو)880000رجا375همه روزه06:0013:30
مشهدتهران926پرديس (تندرو)880000رجا377همه روزه11:0519:00
سمنانتهران228اتوبوسی صبا85000رجا953همه روزه06:3009:05
مشهدتهران926صبا اتوبوسی440000رجا319همه روزه00:4510:35
مشهدتهران926سالني ويژه صبا584000رجا319همه روزه00:4510:35
مشهدتهران926پرستو869000بن ريل317همه روزه00:1510:00
مشهدسمنان698اتوبوسی نگین361000ریل ترابر سبا325همه روزه15:2523:00
مشهدشاهرود497شش تخته لوکس مهتاب381000مهتاب سیر جم327همه روزه01:2507:20
خوافتهران870درجه یک6 تخته میلاد559000رجا357يكروز در ميان16:2004:40
طبستهران1323چهار تخته خلیج فارس881500رجا359يكروز در ميان14:0504:35
طبستهران1323درجه یک6 تخته میلاد675000رجا359يكروز در ميان14:0504:35
مشهدتهران926لوکس 4 تخته توس769000رجا335همه روزه22:3508:40
مشهدتهران926لوكس 4 تخته اكسپرس80000رجا335همه روزه22:3508:40
مشهدتهران926درجه يك شش تخته كوثر595000ريل سير كوثر383همه روزه21:0507:00
مشهدتهران926پرستو869000بن ريل333همه روزه12:3522:30
مشهدتهران926صبا اتوبوسی دو طبقه473000رجا381همه روزه18:4507:05
مشهدتهران926سالنی ویژه صبا584000رجا381همه روزه18:4507:05
مشهدتهران926شش تخته لوکس مهتاب740000مهتاب سیر جم351همه روزه16:4002:35
مشهدتهران926شش تخته کویر680000جوپار331همه روزه15:0501:00
مشهدتهران926سیمرغ938000رجا337همه روزه17:5503:50
مشهدتهران926سروش2054000بن ريل347همه روزه17:3503:20
مشهدتهران926پنج ستاره ویژه فدک2054000ریل پرداز نوآفرین347همه روزه17:3503:20
مشهدتهران926پنج ستاره بیزنس فدک1454000ریل پرداز نوآفرین347همه روزه17:3503:20
مشهدتهران926پنج ستاره اکونومی فدک1355000ریل پرداز نوآفرین347همه روزه17:3503:20
مشهدتهران926غزال بنیاد1036000بن ریل341همه روزه20:2506:45
مشهدتهران926غزال بنیاد(vip)1224500بن ریل341همه روزه20:2506:45
مشهدتهران926لوکس 4 نفري غدير944000ريل ترابر سبا349همه روزه18:2004:15
مشهدتهران926زندگي با شام ويژه1650000رجا321همه روزه19:2505:40
مشهدتهران926زندگي با شام1452000رجا321همه روزه19:2505:40
12
مبداشماره قطارمالكمقصد